Presthaugen – Lom Bygdamuseum

Presthaugen – Lom Bygdamuseum med ei rekkje gamle bygningar og samlingar av gamle ting frå Lom. Lom Bygdamuseum er eit friluftsmuseum og eit flott friluftsområdet med ein Lomsgard frå 1800 – talet, ein husmannsplass og ei seter. Her ligg Olavsstugu, der heilag Olav skal ha overnatta. Vi finn og ein gamal restaurert vassveg i området. Skiftande utstillingar. Aktivitetar kvar onsdag i juli.