Naturstigar

Den majestetiske Lomseggen er eit enkelt turmål med godt merka turstigar. Også Tronoberget på nordsida av Otta-elva og “høe” nord for Lom sentrum er enkle og greie turmål, men som gjev ung og gamal store naturopplevingar, god trim og fantastisk utsikt ut over dalføre og fjellheim.